ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าเยี่ยมคารวะ  นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ