ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

นางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้แด่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นางธิดารัตน์ วัชโรทัย ธรรมวิชิต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะฯเข้าเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้แด่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ