ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบพวงดอกไม้แด่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบพวงดอกไม้แด่ นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ