ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ประชุมมอบนโยบายในการทำงานแก่ผู้บริหาร ผู้พิพากษาและข้าราชการฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ประชุมมอบนโยบายในการทำงานแก่ผู้บริหาร ผู้พิพากษาและข้าราชการฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ