ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมผู้บริหาร ผู้พิพากษาและข้าราชการฯ ร่วมบันทึกภาพและสักการะพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาบารมีและศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำศาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมผู้บริหาร ผู้พิพากษาและข้าราชการฯ  ร่วมบันทึกภาพและสักการะพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาบารมีและศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำศาล  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ