ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”


เอกสารแนบ