ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาค ๕ พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบ ๔๗ ปี ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ