ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน


เอกสารแนบ