ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายมีชัย เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค ๕ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายมีชัย  เตชาชาญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบภาค ๕ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕


เอกสารแนบ