ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติราชการและกำหนดบัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติราชการและกำหนดบัญชีมาตรฐานการตีราคาหลักประกันของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕


เอกสารแนบ