ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕


เอกสารแนบ