ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบภาค ๕ คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สมเด็จพระบรมศาสดา

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ          ประพฤติมิชอบภาค ๕ คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สมเด็จพระบรมศาสดา


เอกสารแนบ