หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบพิมพ์ศาล
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
ประกาศ
ประกาศ
  1. การแจ้งคำสั่งศาลเพื่อบริการคู่ความทางระบบลิเล็กทรอนิกส์
  2. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต
  3. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต ฉบับที่ 2
  4. ระเบียบว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลยฯ
  5. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติตต่อราชการ (26 มิ.ย. 2561)
  6. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อท.37/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.51/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อท.56/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อท.67/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00