หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  1. ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทน
  2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  3. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
  4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  5. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  6. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต
  7. แผนผังการดำเนินคดีอาญาระบบไต่สวนในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด