หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 - 3 อีเมล์: cccm5@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบพิมพ์ศาล
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  1. ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจับ หมายค้น ผัดฟ้อง ฝากขัง และปล่อยชั่วคราวแทน
  2. แผนผังการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์
  3. แผนผังการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการฯ เป็นโจทก์
  4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  5. พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ.2560
  6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  7. ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
  8. แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อท.38/60
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อร.1/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00