หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 - The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region V - โทร 0 5392 1942 อีเมล์: cccm5@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
แบบพิมพ์ศาล
การขอปล่อยชั่วคราว(การยื่นประกันตัวต่อศาล)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การให้บริการ
  1. การแจ้งคำสั่งศาลเพื่อบริการคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติตต่อราชการ (26 มิ.ย. 2561)
  3. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
  4. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  5. การจัดทำสำเนาคำฟ้องในคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ให้บริการรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวล่วงหน้าก่อนวันฟ้องคดี โดยให้ปฏิบัติตาม คำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่ 2/2562 และ แนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 กับศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขต ฉบับที่ 3 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053 921 942
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อท.50/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 10:00
อท.51/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อท7/62
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00